สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


ดอกบัว สีชมพู -ขาว